This year's auction is digital:

Picture Description Status
Control module
Ingen beskrivning
Not tested
Olympus U-SRG Circular Rotating Stage
Working
Miniralight
Ultra violet lamp 110V 60Hz + kritor
Not tested
Drönare
Hubsam
Working
Ventim Imp +
Pulsar process measurement
Not working
Ernst Leitz
Type 301-18.102 35W
Not tested
Ernst Leitz GMBH Wetzlar Type 301-184.102 #%W
Maskin för färgfilmsprocess
Not tested
Verkstadsbord
Justeringsbart verkstadsbord Made in Italy
Working
Poängräknare för scen
Swift Modell F, Lyser och räknar men inte testad mot scen.
Working